Sve oko nas je Dizajn

Samo što su neke stvari dizajnirane bolje.